Sınav Kaygısı

Kaygı her insanın yaşadığı ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir duygudur. Bu duygunun nasıl ortaya çıktığı ve nedenleri bilindiğinde onunla baş edilebilir. Okul çağında öğrencilerde görülen en yaygın kaygı türü sınav kaygısıdır ve bu kaygının altında birçok neden yatabilir:

 Başarısız olma

 Yeterince çalışmadığı suçluluğu

 Süreyi etkin kullanamayacağı ve hiçbir şey anımsamayacağı düşüncesi

 Diğer öğrencilere göre kendini değersiz ve başarısız hissetme

 Aileyi hayal kırıklığına uğratma, yüksek beklentiler

 Mükemmeliyetçilik

Yukarıda sıralanan duyguları yaşayan öğrenciler sınavı “ölüm kalım savaşı” olarak algılıyor ve yüksek derecede kaygı yaşıyorlar. 1985-1986 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü bir çalışmanın sonuçları bu tür bir kaygıya örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin ameliyat olacak hastalardan daha yüksek olduğu saptanmış. Bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi “sınav” öğrenciler için kaygı yaratan bir durumdur ve erken dönemde tespit edilip giderilmesi öğrencinin başarıya ulaşması açısından önemlidir.

Çok değerli anne babalar; sınav çocuklarınız için başlı başına kaygı yaratan bir durumken bir de onlara sınavla ilgili ulaşmaları zor olan hedefler belirler ve eleştirel bir tutumla yaklaşırsanız, onların kaygı düzeylerinin artmasına neden olursunuz. Bu durumdan kaçınmak için sınava girecek olan çocuğunuzla etkili iletişim kurmalı ve onu olduğu gibi kabul ettiğinizi ona hissettirmelisiniz.

Uzm. Psk. B. Asena SOYDAŞ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH