Satranç Oyunu Çocukların Bilişsel Gelişimini Etkiler mi?

Satranç uzun yıllardan beri bilinen ve severek oynanan bir oyun. İki kişiyle oynanan ve kurallı bir oyun olarak bilinen satranç oyununda düşünce becerisi sık sık kullanılıyor. Her yaş grubundan bireyin severek oynadığı oyunun birçok yararı da bulunuyor. Bu yararlardan dolayı ebeveynler tarafından çocukları için tercih edilen bir oyun olarak da biliniyor. Akademik başarı ile ilişkili olması tercih sebeplerinin başında geliyor. Hatta okullarda kurs kapsamında bile satranç öğretildiği biliniyor.

Çocukların bilişsel gelişimlerine katkı sağlayan oyunun çocukların analitik zekâ, organizasyon, dikkat gibi birçok bilişsel etkinliğinin gelişmesinde destek olarak rol oynuyor. Hedeflere odaklanmak, farklı durumlarda ve farklı olaylarda farklı çözümler üretmek gibi becerileri de geliştirdiği biliniyor. Oyundaki her hamlenin rakipleri ne şekilde etkilediğini ve bireylerin hamlelerden nasıl etkilendiğini analiz edebiliyor hale gelmesine de destek sağlıyor. Bu sayede bireylerin adım adım ileriyi görmeyi öğrendiği ve ileri görüşlülük becerisi kazandırdığı biliniyor.

Alternatif seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını oyun içerisinde öğrenmek mümkün. Çocuklar yaptıkları hamlelerin faydalarını ve zararlarını analiz edebilir hale geliyor. Ayrıca çocukların imgeleme yani oyundaki sonraki hamleleri gözünde canlandırarak tahmin etme becerisi de kazandıran oyunun dikkati geliştirdiği de biliniyor. Dikkatli bir şekilde analiz edebilme becerisi kazandıran satranç oyunu çocukların bilişsel gelişimine olumlu yönde katkı sağlıyor. Özellikle düşünme temelli bir oyun olması da oyunun bilişsel gelişimi destekleyen bir diğer yönü. 

Eşzamanlı düşünme, hafıza, planlama ve dikkat adı verilen dört adet işlemi geliştiren nadir oyunlardan biri olarak karşımıza çıkan satranç, kriz yönetimi, karar verme becerisi, problem çözme becerisi de kazandırıyor. Çocukların var olan durumları analiz ederek nasıl tepki vermeleri gerektiğiyle ilgili becerileri de öğretiyor. Tüm bu özelliklerin yanında bilişsel gelişimin yapı taşlarından biri olan yaratıcı düşünceyi geliştirmesi de tercih sebeplerinden biri oluyor. Çocukların farklı çözümler üretmesine katkı sağlayan oyunun farklı durumlardaki tepkilerinin geliştirilmesini sağlaması yaratıcılığı besliyor. 

Oyun ile geliştirilen bu özellikler bireylerin gerçek yaşamlarını da etkiliyor. Özellikle akademik olarak olumlu etkilerini görmek mümkün. Aynı zamanda bireylerin yaşamlarında daha doğru kararlar verebilmesine de destek oluyor. Satranç planlama ve organizasyon yeteneklerinin gelişmesiyle birlikte bireylerde özgüvenin artmasını, kendilerinin iyi hissetmesini de sağlıyor. Oyunun duygusal yönden de destekleyici yönlerinin olduğu bir gerçek.

Çocuklara sabır kavramını ve sabretme davranışını kazandırıyor. Aynı zamanda yalnızca bilişsel gelişimi değil çocukların sosyal gelişimine de katkı sağlıyor. Takım çalışmasına önem veren oyunun bireylere özgüven sağladığı biliniyor. İş birliği duygusunun kazanılmasında da önemli bir yeri olduğu düşünülüyor. Satranç birçok yönden çocukları destekliyor ve giderek okul çağındakiler arasında popüler bir oyun haline geliyor. Akademik yönden destekleyici olan oyunun bireylerin yaşamlarını olumlu yönden etkilediği ve hayat boyu kendilerine destek sağlayacak olan özellikleri geliştirdiği için giderek yaygınlaştığını söylemek mümkün. 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH